Dzięki staraniom grona wykładowców Zaocznej Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 października 2006 roku rozpoczęły się zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju. Siedzibą Kolegium stał się budynek Kolegium Licencjackiego UMCS w Biłgoraju mieszczący się przy ulicy "Wira" Bartoszewskiego 10. 

Image
Image

Pracownik socjalny
Zajęcia na kierunku Praca socjalna prowadzone są na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci otrzymują dyplom zawodowy pracownika socjalnego.

Kursy, szkolenia oraz studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju posiada zgodę na organizację kursu kwalifikacyjnego na asystenta rodziny oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. W Kolegium są organizowane również inne kursy i szkolenia dla nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.

Od 2013 roku na mocy umowy partnerskiej z Uczelnią Nauk Społecznych prowadzimy zajęcia na studiach podyplomowych oraz rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!